Tainui Moteatea - E noho ana I te rangamaheuheu

16 Mar 2012 02:30 0
2,234
Delma Rae Download
1 0

Tainui Moteatea - E noho ana I te rangamaheuheu Clip Video - E noho ana I te ranga maheuheu
O te ngutu o te tanga?ta
E wani atu ra he taranga?.hau
Ka hapainga ki te, poti?.ngutu
Hei hikihiki atu Ki te pahi taaua ki, te?.tonga
Kei repanga nga manu?.mohio
Ko Mumuhau ko??Takereto
I tiraua ka waiho te?.ngaki
Titiro mai ka eke ki Rua?hine
Ta tokotoko ko te ripa tauarai ki nga?. mahi
E kauhoe I taku ihonga tenei?. tonu
ka te heheu mai Ka hoki au ki te?.. hine
Ko aku rongo kia puaina te ripa ki?. Mauina
Ehara taua I te taringa ki te whaka?.rongo
Ka Whakamohou?..tia ka waiho hei raru
Kia ahau e.


Tags: Moteatea;, Tainui;, Maori;

Related of "Tainui Moteatea - E noho ana I te rangamaheuheu" Videos